Location
Negrijeva ul. 33, 52100 Pula
Social Icons
Zeiten
Montag - Freitag:
10.00 – 20.00
Imbiss im Glavani Park
Dienstags und Mittwochs
12.00 - 14.00
Location
Negrijeva ul. 33, 52100 Pula
Hours
Montag - Freitag 10.00 - 20.00
Social Icons
Montag - Freitag: 10.00 – 20.00
Negrijeva ul. 33 // 52100 Pula
Location
Negrijeva ul. 33, 52100 Pula
Hours
Montag - Freitag 10.00 - 20.00
Social Icons

Opći uvjeti korištenja

Grillfleisch d.o.o.

Opći uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu “UK”) se odnose na svako korištenje internet stranica www.grillfleisch.hr (u daljnjem tekstu “sustav Grillfleisch”, “Sustav”, “Stranice”) u vlasništvu tvrtke Grillfleisch d.o.o. (u daljnjem tekstu Grillfleisch”).

Kupac je svaki posjetitelj sustava Grillfleisch koji je došao na Stranice sa namjerom da se informira i/ili kupi proizvod/uslugu ponuđenu na sustavu Glavani park.

Korisnik je svaki posjetitelj sustava Grillfleisch.

Ovaj dokument je elektronički ugovor između Grillfleisch-a i Korisnika te njegovim prihvaćanjem obje strane prihvaćaju sva prava, obaveze i odgovornosti koje su u njemu navedene.

1. Opis usluge
Grillfleisch d.o.o. omogućava i provodi promotivnu prodaju proizvoda/usluga u ime Grillfleisch -a putem internet stranica www.grillfleisch.hr. Sustav Grillfleischje namijenjen za prodaju ulaznica i poklon bonova za pojedince i za grupe.

2. Promjene uvjeta
Grillfleisch zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmijeni ovdje navedene Uvjete korištenja. Stoga, savjetujemo Korisnike da s vremena na vrijeme ponovno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Napominjemo da ukoliko dođe do promjena u Uvjetima korištenja te Korisnik nastavi koristiti sustav Grillfleisch, podrazumijeva se da je nove Uvjete u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.

3. Korištenje sustava Grillfleisch
Ovim putem Grillfleisch Korisniku daje pravo na korištenje usluga kupnje ulaznica i poklon bonova koji
(1) su u skladu s ovim UK te
(2) se ne kose s važećim zakonima Republike Hrvatske.

Uz to, Korisnik se obvezuje da neće (3) pokušati na bilo koji naćin doći do izvornog koda Sustava, (4) preprodavati ili iznajmljivati bilo koji dio Sustava (osim za korištenje prodaje ulaznica) niti (5) na bilo koji način ometati ili pokušati omesti rad sustava Grillfleisch.

4. Sadržaj Sustava i ponašanje Korisnika
Svi materijali koji se nalaze na sustavu Grillfleisch ekskluzivno su pravo Tvrtke ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigove i/ili dizajn. Svako kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje, dubinsko povezivanje, ili mijenjanje na drugi način ovih Stranica bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke strogo je zabranjeno. Svako kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja građanskih ili trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja.

Korisnik je suglasan da neće unositi podatke koji:
•    Bi mogli nauditi ili uvrijediti drugu osobu,
•    Su netočni ili promoviraju ilegalne aktivnosti,
•    Su ilegalna kopija nečijeg autorskog rada,
•    Uključuju pornografske materijale,
•    Potpomažu ilegalne aktivnosti,
•    Promoviraju komercijalne aktivnosti koje nisu dozvoljene UK,
•    krše UK Grillfleisch-a ili bilo koji zakon Republike Hrvatske.

5. Naknada štete
Korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Grillfleisch d.o.o., njihove odgovorne osobe i zaposlenike, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Korisnika.

6. Ostalo
Naslovi poglavlja korišteni u ovim UK služe samo radi lakše orijentacije, i ni na koji način ne utječu na tumačenje teksta koji je u njima. Ukoliko nadležni sud pronađe da je bilo koja stavka ovih UK ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Sjedište tvrtke Grillfleisch d.o.o. je u Negrijeva ul. 33, Pula, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim UK, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

7. Izjava o konverziji :
Sva plaćanja bit će izvršena u kunama. Ukoliko za plaćanje koristite kreditnu karticu inozemnog izdavatelja, cijena izražena u kunama konvertirat će se u lokalnu valutu u kojoj inozemni izdavatelj izdaje račun za troškove koji terete kreditnu karticu. Navedena konverzija će biti izvršena primjenom tečaja koji je ugovoren između inozemnog izdavatelja i korisnika kreditne kartice te stoga postoji mogućnost odstupanja iznosa za koji će biti terećena vaša kartica od originalne cijene navedene na našim web stranicama. od strane trećih osoba.